Poza oczywistymi zaletami…

Poza oczywistymi zaletami wysokiego wzrostu jest jeszcze jedna kwestia o której się tutaj nie mówi. Wysoki wzrost prawdopodobnie jestem jednym z głównych czynników warunkujących niski głos. Wysoki wzrost = długa rura wydechowa, duży frejm i większe rozmiary ciała = grubsza rura wydechowa i prawdopodobnie proporcjonalnie masywniejsze struny głosowe. A im rura/struna grubsza i dłuższa tym niższy dźwięk wydaje, fizyki nie da się oszukać.

Uwertura.

#przegryw #blackpill #muzyka #takaprawda #niepopularnaopinia #niebieskiepaski #rozowepaski #wzrost #glos #podrywajzwykopem #instrumenty